ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ